پروژه طراحی معماری روستا-روستا قلات

پروژه طراحی معماری روستا-روستا قلات

سطح کاربردی مسکونی در روستای قلات ۲۳۱۳ مترمربع است که ۲/۳۰ درصد کل محدوده مطالعاتی را به خود اختصاص داده است.

محدوده مطالعاتی روستای قلات ۷۶۶۱۱۰ مترمربع وسعت دارد و سعی شده دربرگیرنده سطوح مسکونی و عمومی مربوط به روستا باشد که در یک محدوده جا می گیرند.

پروژه طراحی معماری روستا-روستا قلات
پروژه طراحی معماری روستا-روستا قلات

سرانه کاربری مسکونی و سایر کاربری‌های روستا براساس جمعیت سال ۱۳۸۱ خانه بهداشت روستا محاسبه شده است.

با احتساب ۳۳۹۶ نفر جمعیت روستا در این سال (۱۳۹۱) سرانه کاربری مسکونی روستای قلات ۷۹ مترمربع خواهد بود.

علاوه بر این ۹۲۲۰ مترمربع فضای مسکونی در حال ساخت در روستا وجود دارد که ۲/۱ درصد کل محدوده مطالعاتی است و ۱۵/۳ مترمربع سرانه مسکونی روستا را افزایش خواهد داد.


فهرست مطالب پاورپوینت

۱-(( شناخت استان )) : نقشه تقسیمات سیاسی .

۲-(( شناخت شهرستان )) : نقشه تقسیمات سیاسی .

۳-(( شناخت بخش )) : نقشه تقسیمات سیاسی .

۴- ((شناخت دهستان )) : نفشه تقسیمات سیاسی .

۵- (( مطالعات و نقشه های جریانهای اقتصادی – اجتماعی ))

الف : نقشه و مطالعات محدوده بلا فصل مطالعاتی روستا

ب : مطالعات و نقشه های حوزه نفوذ روستا

۱- حوزه نفوذ آموزشی ( مطالعات + نقشه )

۲-  حوزه نفوذ بهداشتی ( مطالعات + نقشه )

۳- حوزه نفوذ اداری ( مطالعات + نقشه )

۴-  حوزه نفوذ خدماتی ( مطالعات + نقشه )

۵-  حوزه نفوذ تجاری ( مطالعات + نقشه )

** نتیجه گیری : تشخیص حوزه روستا ( مطالعات + نقشه )

۶- (( شناخت روستا ))

۱-مطالعات سیاسی – جغرافیایی – طبیعی

* بررسی موقعیت سیاسی ، جغرافیایی روستا و نحوه دسترسی به روستا

* بررسی عوارض . پوشش گیاهی . محیط طبیعی  و ……. روستا

۲- مطالعات اقلیمی روستا

*آب و هوا ، بارندگی ، دما ، تابش ، رطوبت و …………..

۳-مطالعات فرهنگی  – تاریخی

*تاریچه ، وجه تسمیه ، بناهای تاریخی

*بررسی وضعیت فرهنگی روستا ( آداب و رسوم ، قوم ، دین ، زبان ، لهجه و ………. )

۴- مطالعات اجتماعی روستا

*بررسی حال و روز اجنماعی روستا

*بررسی مطالعات جامعه شناختی و جمعیتی روستا به تفکیک .

*نحوه مدیریت روستا

تعیین نوع مالکیت ها

۴- مطالعات اقتصادی روستا

*گروه های اقتصادی عمده در روستا

*وضعیت اقتصادی روستا و تاثیر آن بر محیط اجتماعی

۵- مطالعات کالبدی روستا

*علت پیدایش ، هسته اولیه و مر احل گسترش

*امکانات ، تمایلات و محدودیت های توسعه

*کیفیت ابنیه و تعداد طبقات

*بررسی وضعیت معماری ابنیه روستا

*بررسی مصالح ساختمانی ابنیه و در صورت وجود ، سازه های خاص

*بررسی مصالح شیب عمومی ، شیب معابر ، مسیل و نحوه دفع آبهای سطحی روستا .

*شناخت کاربری اراضی روستا

* شناخت محله بندی روستا .

* شناخت شبکه معابر روستا ( درجه بندی و جنس مصالح )

۶- مطالعات مربوط به تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی روستا

*نحوه تامین آب ، برق ،‌گاز، تلفن و ….. روستا

پروژه طراحی معماری روستا-روستا قلات

۷-(( نقشه های روستا ))

۱- هسته اولیه و مراحل گسترش

۲- امکانات ، تمایلات و محدودیت های توسعه

۳- کیفیت ابنیه

۴- تعداد طبقات

۵- تعیین نوع ماکیت

۶- وضعیت شیب عمومی  ، شیب معابر و نحوه دفع آبهای سطحی روستا

۷- تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی روستا

۸- شناخت محله بندی روستا

۹- شناخت شبکه معابر روستا

۱۰- شناخت کاربری اراضی

۱۱- مصالح ساختمانی ابنیه

۱۲- دسترسی های مختلف به روستا

۸- برداشت از یک تیپ منزل مسکونی روستا


قالب : word

برای دانلود پروژه طراحی معماری روستا-روستا قلات بر روی خرید کلیک کنید.

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی کشور

 

مکان معمار

پست بعدی

پاورپوینت معماری جهان-معماری چین

ش دسامبر 29 , 2018
پاورپوینت معماری جهان-معماری چین .۱بر خلاف بسیاری نظرات که معتقدند چینی ها بناهای بزرگ در مقیاس آثار معماری بین النهرین.مصر نساختند چنین نیست: چینیان مردمی سخت کوش بودند و اینکه آثار معماری آنها گاه به علت استفاده از مصالح کم دوام از بین رفته اند.ولی آثار باقیمانده گویای این حقیقت […]
پاورپوینت معماری جهان-معماری چین