قاسم درودگر کیست ؟ قاسم درودگر:نقاشی را از اوایل تحصیل در دبیرستان که در مسابقات کشوری صاحب جوایز می شد با علاقه دنبال کرد و تا کنون نمایشگاه های متعددی در زمینه عکاسی ، گرافیک و خصوصاً آبرنگ به صورت انفرادی و گروهی داشته است. دانلود در ادامه مطلب