چارلز مور-معماری معاصر چارلزویلاردموردرسال۱۹۲۵درمنطقه میشیگان واقع درBentonHarborمتولدشد،اودرسال۱۹۴۷دررشته معماری ازدانشگاه میشیگان فارغ التحصیل شد.پس ازاتمام دوره ی تحصیلی چارلزموردرسانفرانسیسکومشغول به کارشد،وبه مدت۲سال به عنوان مهندس درنیرویزمینی خدمت کرد ومدرک دکترا رادررشته تاریخ معماردانشگاهPrincetonاخذکرد.

زندگی نامه ماریو بوتاmario botta  ویژگی های طرح های ماریو بوتا: دقت در توپوگرافی زمین و حساسیت به بوم گرایی توجه به سادگی در انتخاب الگو های معماری گرایش به فرم های هندسی تاکید بر مهارت های حرفه ای در اجرا ایجاد فضای سایه روشن در کارها دعوت طبیعت به […]

Bernard Tschumi was born in Switzerland and studied architecture at theEidgenossische Technische Hochschule (EidgenossiTechnicalUniversity) in Zurich.Between1970and1979he worked at the Architectural Association inLondon.In1975heorganizedanexhibition”ASpace, a Thousand Words” in New York and not long aftermoved from London to NewYork,wherehewrotethe”ManhattanTranscripts”,promultagingtheidea’formfollowsfiction'(ratherthanthetraditionalmodernistrubricof’formfction’).

نورمن فاسترپس از اتمام دوره دوساله سربازی، در دفتر دو تن از معماران منچستر مشغول به کار شد. ۱۹۵۶ با ثبت نام در دانشگاه معماری منچستر، به فراگیری دروس نسبتا سنتی ( در مقایسه با دروس و و رویکرد های متفاوت در انجمن معماران لندن و مدرسه ی معماری لیورپول […]

نورمن فاستر معمار مشهور بریتانیایی و فعالترین معمار فراماسونر نورمن فاستر، معمار مشهور بریتانیایی، در حال حاضر به فعالترین معمار فراماسونر تبدیل شده است. وی با ساخت ۲۰۰ ابلیسک در سراسر جهان، رکوردی قابل توجه را برای خود ثبت کرده است. فاستر در سال ۱۹۳۵ میلادی، در شهر منچستر انگلستان […]