آشنایی با معماری برج آزادی برج آزادی یکی از نماد های شهر تهران است که درسال ۱۳۴۹خورشیدی به دست معمار ایرانی حسین امانت بانام برج شهیاد آریا مهربه دستور فرح پهلوی برای یاد بود جشن های۲۵۰۰سال شاهنشاهی ایران در میان میدانی به نام میدان شهیاد(آزادی)طراحی وساخته شد این برج پس […]

آتشکده های ساسانی آتشکده کاریان : نام دیگر آن آتشکده آذرفرنبغ یا آذر خورداد است که در معنی می شود آتش فره ایزدی. مکان آن در شهرفیروز آباد یا اردشیر خره یا اردشیر خوره در صد و بیست کیلومتری جنوب شیراز است و کاخ بزرگ آن که توسط شاهنشاه اردشیر […]

  چکیده مقاله: سپاهیان او (آشور بانیپال )پس از هفت بار یورش به خاک عیلام ، سرانجام در سال ۶۴۰ قبل از میلاد ، ه.م با هجومی سهمگین و کینه توزانه ، نفرت دیرینه خود را با اوج رسانیدند و در اندک زمان از سرزمین آباد و پررونق عیلام و […]