چکیده: روح هنر اسلامی سیر از ظاهر به باطن اشیاء و امور در آثار هنری است. یعنی هنرمندان اسلامی در نقش و نگاری که در صورت های خیالی خویش از عالم کثرت می بینند، در نظر او هر کدام جلوه حسن و جمال و جلال الهی را می نمایند. بدین […]

  چکیده مقاله: سپاهیان او (آشور بانیپال )پس از هفت بار یورش به خاک عیلام ، سرانجام در سال ۶۴۰ قبل از میلاد ، ه.م با هجومی سهمگین و کینه توزانه ، نفرت دیرینه خود را با اوج رسانیدند و در اندک زمان از سرزمین آباد و پررونق عیلام و […]

چکیده: کشورهایی که هم اکنون در حال توسعه نامیده می شوند و روزگاری در خط مقدم ابداعات تکنولوژیک بوده اند ، باید به طور جدی برنامه های استراتژیک خود را بازسازی کنند . مهارتهای مورد نیاز را کسب کرده و ساختارهایی جدید ایجاد کنند تا بتوانند در حال جهانی سازی […]

سلام. خوش آمدید.     به وبسایت مکان معمار خوش آمدید . هدف از ایجاد این سایت گردآوری منابع عظیم برای پایان نامه ها و تحقیقات به صورت گسترده می باشد . امیدوارم با معرفی ما به دوستانتان گامی در جهت گسترش فرهنگ تحقیق محوری شود. تشکر .  برای ارتباط […]